Περί μετανοίας

2020-05-10 00:34

Μετάνοια είναι,

ΜΕΤΑΝΟΙΑ, εἶναι ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου καὶ ἡ ἄφιξη στὸ Θεό. Ἀπὸ τὴ γῆ τῶν Σοδόμων στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Εἶναι τόσο ὄμορφα ἐδῶ πού, θὲς νὰ παραμείνεις γιὰ πάντα. Πάντα ὅμως φοβᾶσαι τὰ ἀπρόοπτα.

—————

2020-02-14 17:59

[[ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΤ-ΑΜΑΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΒΟΥΒ-ΑΜΑΡΑ! ]]

Φίλτατοι, αὐτὴ τὴ φράση εἶπε κάποτε ὁ πατὴρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὅταν, καθὼς ἐξομολογεῖτο μία κυρία, τοῦ ἀνέφερε χίλιες-δυὸ ἀνοησίες ποὺ μόνο μὲ τὴν ἐξομολόγηση δὲν εἶχαν σχέση. Μετὰ ἀπὸ πολλὴ ὥρα μιᾶς τέτοιας "ἐξομολόγησης" ἡ κυρία σώπασε. Τῆς λέει τότε ὁ πατήρ: Τέλειωσες; Ἀπάντηση: Ναί,...

—————

2019-02-25 22:04

Τότε μιλᾶμε γιὰ πραγματικὴ ταπείνωση...

  Ἀκόμη κι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ κλαίει γοερὰ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του δὲν ἔχει φθάσει στὴν ἀληθινὴ ταπείνωση. Ἔχει τὴ χάρη τῆς μετάνοιας, ἀλλὰ κι αὐτὸ δὲν εἶναι ὄντως ταπείνωση. Ὁ ἄσωτος τῆς παραβολῆς ἐπιστρέφει στὸ πατρικὸ σπίτι μὲ τὸ λογισμὸ ὅτι θὰ τρώει καλύτερα ἐκεῖ. Ἀρχικότατο στάδιο...

—————

2019-02-25 22:03

"Φαρισαϊσμός" ομιλία π. Εφραιμ Τριανταφυλλοπουλου, πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μ Σισανίου και Σιατίστης. Η ομιλία έγινε στην Ιερα Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου, στην αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στην εορτη του Αγίου Πολυκάρπου 22 προς 23 Φεβρουαρίου.

—————

2016-06-27 21:51

Εξομολογούμαι αλλά δεν νοιώθω τίποτα. Η σιωπή του Θεού

—————

2014-06-28 16:42

19.06.2014 π. Εφραιμ Τριανταφυλλόπουλος - Οι ωφέλειες της εξομολόγησης

—————

2014-06-28 16:37

13 06 2014 π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος - Μία σωστή εξομολογηση

—————

2014-01-18 19:02

Γιατί κάνουμε μετάνοιες. Η σημασία και το θεολογικό περιεχόμενο αυτών.

—————

2014-01-12 20:19

ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν

—————

2013-12-31 14:57

«Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ»

—————