Σκέψεις μου διαβάζοντας Ζήσιμο Λορεντζᾶτο

2021-09-06 19:20
EINAI ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ καὶ ἀσυγκρίτως δυσκολότερο νὰ τηρεῖς τὴν πίστη, παρὰ νὰ δια-τηρεῖς τὰ μνημεῖα της. Ἄλλο νὰ περιδιαβαίνεις σὲ μαυσωλεῖο "πατέρων" καὶ "κειμένων" καὶ ἄλλο νὰ περπατᾶς πάνω στὴ γῆ τοῦ πυρὸς τῆς Ἀλήθειάς τους. Στὸ πρῶτο κάνεις φασαρία γιὰ νὰ ἀποδείξεις τὴν ἀλήθειά -σ ο υ- ἐνῶ στὸ δεύτερο ἑνώνεσαι μὲ τὴν ἀλήθειά -Τ ο υ.
(Σκέψεις μου διαβάζοντας Ζήσιμο Λορεντζᾶτο)

 

—————

Πίσω