ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ...

2020-07-08 22:31

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ δυὸ-τρεῖς, γιατὶ -φ α σ ι σ τ ο ε ι δ ε ῖ ς- συμπεριφορὲς ἐγὼ δὲν ἀνέχομαι. Οὔτε φίμωτρο φοράω, οὔτε αὐτιὰ γαργαλάω. Πρὸ πάντων ἀναλαμβάνω πλήρως τὴν εὐθύνη τῶν γραφομένων μου ὡς ἀληθινῶν. Γνωρίζω καλὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐδῶ, ποιοὺς ἔχω στὸ πετραχήλι μου καὶ ποιοὺς ὄχι. Κινοῦμαι δὲ ἐντελῶς -δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ά. Αὐτὰ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. Γιατὶ παίρνω καὶ ἀνάποδες καὶ μὲ εὐλογία..

—————

Πίσω