ΠΡΩΗΝ ΜΗΔΕΝ-ΙΣΤΗΣ, δήλωσε :

2021-02-19 21:03
ΠΡΩΗΝ ΜΗΔΕΝ-ΙΣΤΗΣ, δήλωσε : πάτερ, εἶναι τόση ἡ παρηγοριὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία μας πού, ὅταν μὲ ἄγγιξε ἡ Χάρη τὰ ξέχασα ὅλα! Ἦταν σὰ νὰ πῆρα τὸ μηδέν, τὴν κουλούρα, ποὺ τὴ στόλισε μὲ ἄνθη ἡ χάρη καὶ στέφθηκα τὴν Ὀρθοδοξία. Στέψη σοῦ λέω!
Κάποιος τότε μὲ πληροφόρησε ὅτι αὐτὸ λέγεται -γ ο ν ι μ ο π ο ί η σ η- τοῦ μηδενός ἀπὸ τὸ Χριστό μας!
Βρέ, τί γίνεται! Συνωμοτεῖ ὁ Οὐρανός, φορές, γιὰ χάρη μας...

—————

Πίσω