Πρέπει νὰ δουλέψουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία πυρετωδῶς πάνω στὸ θέμα τῆς προαίρεσής μας....

2021-02-19 21:00

Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ γιὰ κάποιον ἄνθρωπο δὲν φαίνεται τόσο ἀπὸ τὴ..... χαρά μας (συγγνώμη, τὴ λύπη μας ἐννοοῦσα καὶ μοῦ ... ξέφυγε!) στὴ λύπη του, ὅσο ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ χαρά μας στὴ χαρά του. Πόσο τερατώδης, μὰ καὶ εὐλογημένος ὁ Ἄνθρωπος! Πόσες ὀδυνηρὲς ἐκπλήξεις ἀλλὰ καὶ πόσες εὐλογημένες στιγμές! Πρέπει νὰ δουλέψουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία πυρετωδῶς πάνω στὸ θέμα τῆς προαίρεσής μας.... Γιὰ τὸ Χριστὸ ἐργαζόμαστε ἢ γιὰ μᾶς; Ἂν γιὰ Ἐκεῖνον, ὁ φθόνος λιγοστεύει μεταμορφούμενος. Ἂν ἡ καρδιά μας εἶναι φωλίτσα μὲ σκουληκάκια ζήλειας, σκίσιμο ὅλοι οἱ τίτλοι τοῦ "εὐσεβοῦς χριστιανοῦ" καὶ στὰ σκουπίδια, μπὰς καὶ συνέλθουμε.

—————

Πίσω