ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ (συνέχεια) Η -Σ Υ Ν Ε Χ Η Σ- Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η- ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

2020-04-04 23:24

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, γιὰ τὸ συγκεκριμένο βιβλίο, ἐπειδὴ δεχόταν τὰ πυρὰ τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς περισσοτέρων ἠθικιστῶν καὶ χριστιανῶν "στοχαστῶν", ποὺ ἔβλεπαν κομποσχοίνι καὶ κάτι πάθαιναν, κάθησα μιὰ μέρα τοῦ 1997, καὶ μελέτησα τὴν εἰσαγωγὴ στὴ γαλλικὴ ἔκδοση. Ἡ ἀγγλικὴ δὲν ἔχει τόσο ἐμπεριστατωμένο πρόλογο. Ἡ ἱσπανικὴ ἔχει μιὰ τεράστια εἰσαγωγὴ τὴν ὁποία παρέκαμψα καὶ μπῆκα κατευθεῖαν στὸ
κείμενο. Ἐπειδὴ ὁ συγγραφέας φέρεται ὡς ἀνώνυμος, ἡ ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ κάποιον Νεμύτωφ, ποὺ σύχναζε στὸ μοναστικὸ περιβάλλον τῆς
Ὄπτινα καὶ εἶχε σχέση μὲ τὸν ἀββᾶ Μακάριο, τὸν προκάτοχο τοῦ ἀββᾶ Ἀμβροσίου τῆς Ὄπτινα. Φαίνεται πὼς τὸ τελικὸ κείμενο ποὺ ἔχουμε στὰ χέρια μας διορθώθηκε ἀπὸ τὸν Ὅσιο
Θεοφάνη τὸν Ἔγκλειστο, ὁ ὁποῖος σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του λέει ὅτι διόρθωσε καὶ συμπλήρωσε τὶς "Περιπέτειες" μιλώντας προφανῶς γιὰ τὴ ρωσσικὴ ἔκδοση τοῦ 1881.
Μετά, τὸ 1998, ἄρχισα νὰ μετράω τὶς πατερικὲς ἀναφορές, ἄλλοτε ρητὲς καὶ ἄλλοτε ἐκ πλαγίου τοῦ συγγραφέα σὲ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ φανεῖ ἡ πατερικὴ θεμελίωση τοῦ ἔργου. Ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα. Ἐπαληθεῦστε τα μελετώντας το!
1. Πέτρος Δαμασκηνός, 1 φορά.
2. Ἰσαὰκ Σῦρος, 3 φορές.
3. Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, 3 φορές.
4. Γρηγόριος Σιναϊτης, 4 φορές.
5. Κάλλιστος καὶ Ἰγνάτιος οἱ Ξανθόπουλοι, 2 φορές.
6. Νικηφόρος ὁ μονάζων, 3 φορές.
7. Νικήτας Στηθᾶτος, 2 φορές.
8. Θεόληπτος Φιλαδελφείας, 1 φορά.
9. Ἡσύχιος ὁ πρεσβύτερος, 3 φορές.
10. Ἱερὸς Αὐγουστῖνος, 1 φορά.
11. Μᾶρκος ὁ ἀσκητής, 2 φορές.
12. Μακάριος ὁ αἰγύπτιος, 5 φορές.
13. Διάδοχος Φωτικῆς, 1 φορά.
14. Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος, 5 φορές.
15. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, 3 φορές.
16. Γρηγόριος Παλαμᾶς, 1 φορά.
17. Φιλόθεος Σιναϊτης, 1 φορά.
18. Κάλλιστος Τηλικούδης, 1 φορά.
19. Ἰωάννης Χρυσόστομος, 6 φορές.
20. Μέγας Βασίλειος, 1 φορά.
21. Γρηγόριος Νύσσης, 1 φορά.
22. Ἐφραὶμ Σῦρος, 1 φορά.
23. Μάξιμος ὁμολογητής, 1 φορά.
24. Δημήτριος τοῦ Ροστώφ, 1 φορά.
Τὸ ὅλον 24 Πατέρες μὲ 53 ἀναφορές τους διατρέχουν τὸ σχετικὰ μικρὸ ὄγκο τοῦ ἔργου. Τὰ συμπεράσματα δικά σας. Καλὸ διάβασμα!

—————

Πίσω