ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ συμφωνοῦσαν 100% σὲ δύο πράγματα:

2020-11-30 16:17
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ συμφωνοῦσαν 100% σὲ δύο πράγματα:
α) αἰσθάνονταν πλήρως τεταπεινωμένοι ("οὐδενίες") ἑπομένως ἔμφορτοι ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί,
β) γνώριζαν καρδιακῶς ὅτι γιὰ ὅλα τὰ δεινά τῆς Ἀνθρωπότητας φταῖμε ἐμεῖς οἱ πιστοὶ Χριστιανοί, δίχως νὰ ψάχνουν φαντάσματα ἀπ' ἔξω τους.
Οἱ "διαφωνίες" μεταξύ τους δὲν ἦταν -τὸ πλεῖστον- θέματα οὐσίας καὶ δὲν χάλαγαν τὶς καρδιές τους. Καὶ σοβαρὲς νὰ ἦταν, πάλι ἐπήρχετο ὁμόνοια στὶς καρδιές τους, ἕνεκα τῶν προϋποθέσεων α καὶ β.
Μὲ μᾶς τοὺς "νεοπατέρες" τί γίνεται;
Χωρὶς νὰ ἔχουμε αὐτὲς τὶς δύο βασικὲς προϋποθέσεις, πιανόμαστε ἀπὸ τὶς "διαφωνίες" τους, τὶς θεωροῦμε καὶ γὼ δὲν ξέρω πιὰ τί, τὶς φορᾶμε σὰν ἀμυντικὴ πανοπλία καὶ τρωγόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδὴ τρωγόμαστε γιὰ ἄλλους λόγους..... καὶ ὄχι λόγῳ τῶν "διαφορῶν" ποὺ ἐπισημαίνουμε. Ἄλλα μᾶς καῖνε.
Θεμελιώδης ἡ διαφορά.
Ὑπάρχουν ὡστόσο οἱ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ποὺ ὅμως ἐπιβεβαιώνουν τὸν κανόνα.
Πάντοτε βέβαια πίσω ἀπὸ τὶς συμπτωματολογίες ὁ Χριστός μας ξέρει τὶς βαθύτερες διαθέσεις ἑνὸς ἑκάστου.

—————

Πίσω