ΟΙ ΚΑΝΟΝΟΛΑΤΡΕΣ

2019-12-13 17:02

 

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ὁ κανονολάτρης εἶναι καὶ δικαιοκρίτης. Κοιτάει νὰ ἱκανοποιήσει τὸ Γράμμα τοῦ Νόμου, ἀλλὰ ὄχι τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ τὴν ... πατάει, ὅσο καὶ νὰ ... παίζει τοὺς Κανόνες "στὰ δάχτυλα"! Ὁ Χριστός μας εἶναι ἔλεος καὶ δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη καὶ δικαιοκρισία δὲν μποροῦν νὰ συγκατοικήσουν στὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, σύμφωνα μὲ τὸν Ἰσαὰκ τὸν Σῦρο. Ὁ δικαιοκρίτης -ἁπλῶς- καὶ λάτρης τοῦ Νόμου καὶ τῶν Κανόνων βρίσκεται πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὰ "σπλάχνα οἰκτιρμῶν" τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ περιέχουν ἀνάμεσα στὰ ἄλλα θεῖα προσόντα, τὴν ἐλεημοσύνη καὶ τὴ δικαιοσύνη Του. Ἄρα, ζώντας -μ έ σ α- στὸ Χριστό, καὶ μετέχοντας τῆς δικῆς Του ἐλεημοσύνης καὶ δικαιοσύνης, ἀποβάλλουμε τὴν ὅποια δικαιοκρισία-κανονολατρεία μας -τὸν ἐγωισμό μας δηλαδὴ- καὶ κατανοοῦμε καὶ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνες μὲ -δ ι ά κ ρ ι σ η- στὸ πραγματικό τους μέγεθος (οὔτε ἄκαμπτους, οὔτε ἀσήμαντους) καὶ ὄχι φυσικὰ μέσα ἀπὸ τὰ πάθη μας.

—————

Πίσω