ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ,

2020-12-09 20:16
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ,
μπροστά μου (1987), σὲ φιλικὸ πρόσωπο ποὺ περνοῦσε βαθιὰ φάση κατάθλιψης ("μεῖζον καταθλιπτικὸ ἐπεισόδιο ἢ διαταραχὴ" ἐπιστημονικῶς).
Τῆς ἔπιασε τὸν καρπὸ σὰν ὅπως ὅταν μετρᾶμε τὸ σφυγμὸ κάποιου, καὶ γιὰ μισὸ λεπτὸ δὲ μίλησε. Μετὰ τῆς εἶπε: πώ, πώ, πόσο δυνατὸ νευρικὸ σύστημα ἔχεις! Μὲ καμιὰ φιλενάδα βγαίνετε γιὰ κουβεντούλα, γιὰ περίπατο, νὰ τὰ λέτε, νὰ γελᾶτε; Πίνετε καὶ κανένα καφεδάκι, κάνετε καὶ κανένα μπανάκι ποὺ εἶναι ὠφέλιμο τὸ ἰώδιο τῆς θάλασσας, νὰ δροσίζεστε, νὰ χαίρεστε! (Κατὰ μαρτυρία τοῦ καθηγητοῦ μου κ. Ἀνέστη Κεσελόπουλου συνιστοῦσε τὰ μπάνια στὴ θάλασσα, ὡς ἐξόχως θεραπευτικὰ καὶ ψυχαγωγικὰ γιὰ ὅλη τὴν οἰκογένεια). Πάρε καὶ κεῖνα τὰ κουφετάκια ποὺ σοῦ δίνουν οἱ γιατροὶ καὶ ὅλα καλὰ θὰ πᾶνε, μὴ στενοχωρεῖσαι! Νὰ πᾶτε στὸ καλό!
ΥΓ. Σήμερα ἡ κυρία εἶναι ἔγγαμη, πολύτεκνη καὶ συνειδητὴ Χριστιανή, ἀποτέλεσμα -κ α ί- τῶν προσευχῶν τοῦ Ἁγίου. Δὲν σᾶς ἔκανε ἐντύπωση ὅτι σὲ κείνη τὴ φάση δὲν τῆς εἶπε τίποτε γιὰ ἐξομολόγηση, εὕρεση πνευματικοῦ, θεία Κοινωνία, ἐκκλησιασμό, πόλεμο τοῦ διαβόλου κλπ; Δὲν ἔπεσε δηλαδὴ στὴν παγίδα τοῦ κηρύγματος! Μά, ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν ὑπῆρχαν αὐτιὰ νὰ ἀκούσουν, καὶ ὁ διακριτικὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ τὸ βλέπει αὐτό. Κάθε πρᾶγμα στὸν καιρό του, γιατὶ καὶ τὸ καλὸ δὲν εἶναι καλό, ἂν καλὰ δὲ γίνει, τότε ποὺ πρέπει καὶ ὅπως πρέπει. Αὐτὸ ποὺ εἶναι φάρμακο γιὰ κάποιον, μπορεῖ νὰ εἶναι θανατηφόρο δηλητήριο γιὰ κάποιον ἄλλο. Ἂς πρεσβεύει ὁ ἅγιος γιὰ ὅλους μας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, μὴ χάσουμε τὸ μπούσουλα τῆς στοιχειώδους -ἔστω- διάκρισης...

—————

Πίσω