ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ !

2020-09-08 22:20
 
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ἡ μελέτη εἶναι ἀπαραίτητη, ἐννοεῖται. Καὶ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ ἐνδεχομένως.Ἡ προσευχὴ συνδέει μὲ τὸν Θεό, καὶ μάλιστα -ἑ ν ώ ν ε ι- μὲ τὸν Θεὸ μέσα στὴ χάρη Του ὅταν Ἐκεῖνος τὸ θελήσει. Ἡ διάθεσή μας σὲ ὅ,τι κάνουμε ἂς εἶναι προ-σευ-χη τι-κή. Ἡ προσευχὴ ἀγκαλιάζει τὰ πάντα, καὶ τὴ μελέτη. Καὶ βέβαια πολὺ δυσκολότερη ἡ προσευχή, διότι ὅταν θέλει νὰ προσευχηθεῖ ὁ ἄνθρωπος βγαίνουν ὅλοι οἱ πειρασμοὶ καὶ τὰ ἐμπόδια, ἔστω καὶ γιὰ 15 λεπτὰ προσευχῆς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἔχω μελετήσει σύγγραμμα ὁλόκληρο, (2500 βιβλία ὑπάρχουν στὸ κελὶ - βοήθειά μου!), χωρὶς νὰ μετακινηθῶ μὲ τὸ μυαλό μου, οὔτε μὲ τὸ σῶμα μου ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου.Ἄρα κάποιοι -θ ί γ ο ν τ α ι- ἀπὸ τὴν προσευχή, καὶ ἀντιδροῦν: ὁ ἑαυτός μας μὲ τὰ πάθη του καὶ ὁ διάβολος. Καὶ μόνο ποὺ ἐπικαλούμαστε τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὅλος ὁ ἐμπαθὴς ψυχικός μας κόσμος ἀνακατεύεται καὶ ταράζεται, ὅπως ὅταν ρίχνεις ἕνα ἀναβρᾶζον δισκίο στὸ νερό. Καλὸ σημάδι αὐτό. Ἀρχὴ μακρόχρονης καὶ ὀδυνηρῆς θεραπείας μὲ πολλὲς ὄμορφες περιόδους. Ἐδῶ λοιπόν, ἔχουμε πόλεμο. Εἴδατε στὴ μελέτη νὰ ἔχουμε τέτοιου εἴδους πόλεμο; "Διάβασε ὄσο θές", σοῦ λέει. "Χριστὸ καὶ Παναγία, ἀγγέλους, ἁγίους καὶ τὸν Σταυρό Του νὰ μὴν ἐπικαλεῖσαι. Ἄστους αὐτούς", ἀκούσαμε ἀπὸ στόμα δαιμονισμένου, ποὺ μετὰ μεγίστης δυσκολίας μόλις πρόφερε τὰ ὀνόματά τους καὶ μόλις ποὺ τὰ ἀναγνωρίζαμε. Γιὰ νὰ μένει ἥσυχος. Ἐμεῖς βέβαια κάνουμε τὸ ἀντίθετο, ἐννοεῖται. Μὲ ἐπιμονὴ, ὑγιὲς πεῖσμα -ἀ ν υ π ο χ ώ ρ η τ ο- καὶ ὑπομονὴ στὸν κακό μας ἑαυτὸ κυρίως. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: "Εἰ προσεύξῃ ἀληθῶς θεολόγος εἶ καὶ εἰ θεολόγος εἶ προσεύξῃ ἀληθῶς", Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἢ Εὐάγριος ὁ Ποντικός, ἢ κατ' ἄλλους Νεῖλος ὁ Ἀσκητής, Σιναϊτης ἢ Ἀγκύρας λέγει.

 

—————

Πίσω