Δόξα τῷ Κυρίῳ πάντων ἕνεκεν!

2020-09-01 12:49
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Κάθε καινούρια "ἐπιτυχία" ἀπὸ τὸν ταπεινό, βιώνεται καὶ ὡς νέα ἀποτυχία. Ὅσο πιὸ μεγάλη ἡ "ἐπιτυχία", τόσο πιὸ ἔντονη ἡ βίωση τῆς ἀποτυχίας σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, σὲ σημεῖο νὰ αἰσθάνεται τελείως ἀκατάλληλος κανεὶς "ἐφ' ὧ ἐτάχθη". Τὸ χάσμα μεγαλώνει, καθὼς καὶ ἡ ταπείνωση, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνδεχόμενη "ἐπιτυχία" μεγαλώνουν. Ἐπειδὴ ὅμως πρόκειται γιὰ πνευματικὴ καὶ ὄχι γιὰ ψυχολογικὴ κατάσταση, μαζὶ μὲ τὴ σωτήρια ἀπόγνωση ἐπὶ παντὸς προσωπικοῦ ζητήματος, ἔρχεται ἡ ἄνωθεν παρηγορία ποὺ κάνει ὅλα νὰ στέκουν καλῶς στὴ θέση τους καὶ γίνεται -ὀ ν τ ο λ ο γ ι κ ὴ- γεφύρωση τοῦ χάσματος ποὺ προείπαμε. Δόξα τῷ Κυρίῳ πάντων ἕνεκεν!

—————

Πίσω