"χαμηλὰ τὴ μπάλα"

2021-01-05 23:39

ΒΡΕΘΗΚΑΝ καὶ κάποιοι ἁγιασμένοι ἄνθρωποι στὴ ζωή μας. Μᾶς δίδαξαν ὄμορφα πράγματα. Μᾶς μετάγγισαν ἀλήθεια καὶ ζωὴ Χριστοῦ, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ἦταν οἱ ἴδιοι. Οἱ σκόλοπες καὶ οἱ δοκιμασίες στὶς ὁποῖες κάποτε μᾶς ὑπέβαλλαν ἦταν γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ὑπερηφάνειά μας. Ἔτσι μᾶς τὴν ἔδειχνε ὁ Θεός.... Σπανιότατα βέβαια ὅταν συμβαίνει ἡ παρουσία μας νὰ ταράζει πολὺ κάποιον ἐμπαθή, ἐνῶ παραμένουμε ἀτάραχοι, δείχνει ὁ Χριστός μας ὅτι καλὰ πᾶμε. Ἡ ἀτιμία τοῦ ἐμπαθοῦς ὅταν ἐκτοξεύεται ἀδίκως στὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ γυρνάει πίσω καὶ τὸν χτυπάει μὲ πολλαπλάσια δύναμη. Φυλάει ὁ Χριστός μας. Ἐμεῖς καὶ πάλι τότε "χαμηλὰ τὴ μπάλα", μὴ φύγει ἡ Χάρη καὶ φανεῖ ἡ γύμνια μας..... Προ-σο-χή!

—————

Πίσω