ΧΑΙΡΟΜΑΙ ποὺ εἶμαι ἀπόγονος τρελῶν καὶ ἀπερίσκεπτων ἀνθρώπων ποὺ ἔδωσαν τὰ πάντα γιὰ τὴ Λευτεριά!

2021-04-05 22:26

ΧΑΙΡΟΜΑΙ ποὺ εἶμαι ἀπόγονος τρελῶν καὶ ἀπερίσκεπτων ἀνθρώπων ποὺ ἔδωσαν τὰ πάντα γιὰ τὴ Λευτεριά! .... ἐκεῖ εὐλογεῖ ὁ Θεός! (Ε. Β. Π)

—————

Πίσω