"Ανάληψη"

2019-06-09 01:20

Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ἠγαπημένος
ἀνελήφθης ἐν δόξη
πάλλευκη μνήμη
πυκνοκέντητη!

Στημόνι ἡ προσευχὴ 
κεντάει ἐργόχειρα 
στὸν καμβὰ τοῦ χρόνου
στῆς ἐκκλησιᾶς τοὺς ἀργαλειούς!

Μένει τὸ κέντ-ημα
παρηγορίας μας ἔνδ-υμα 
καὶ χάνεται ὁ χρόνος...

 

—————

Πίσω