ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2020-08-03 13:44

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Θα λειτουργούμε καθημερινά (5.30-8.30) στη ΜΟΝΗ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρακλήσεις καθημερινῶς στὶς 18.45. Στείλτε τα ονόματά σας στο μέσσεντζερ για μνημόνευση. "Πάει που πάει το λεωφορείο επάνω, ας πηγαίνει γεμάτο", έλεγε ο Όσιος Παϊσιος. Ἐμεῖς θὰ κάνουμε λίγη προσευχούλα, ἀλλὰ καὶ σεῖς νὰ εἶστε κοντὰ στὴν ἐνορία σας καὶ τὴ μυστηριακὴ ζωή, διότι ἀλλοιῶς προκοπὴ δὲν ἔχει, ὅσοι καὶ νὰ προσεύχονται γιὰ μᾶς. ΑΓΡΥΠΝΙΑ θα κάνουμε της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ βράδυ 19.30- 1.00. Με το καλό!

—————

Πίσω