Αὐτὸ ποὺ μᾶς χρειάζεται τόσο πολὺ τοῦτες τὶς μέρες μας: ἰσορροπία.

2020-05-20 23:18

Kύριε, χάρισέ μας αὐτὸ ποὺ μᾶς χρειάζεται τόσο πολὺ τοῦτες τὶς μέρες μας: τὴν ἰσορροπία. Ἀμήν!
(ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ).
Διότι στὸ τέλος, ἂν χαθεῖ ὁ κοινὸς νοῦς, εἰδικὰ ἀπὸ τοὺς "πνευματoφόρους", ἂν δὲν ἔχει ήδη χαθεῖ, θὰ φωνάζουμε ὅτι ψάχνουμε "πέρδικα ψητὴ σὲ κέρινο σουβλί, καὶ νὰ λαλεῖ"(!!! μακ. π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος), καὶ θὰ τὸ ἐννοοῦμε κιόλας.....

—————

Πίσω