Ὅποιος σαπίζει ζωντανός, ἀνθίζει πεθαμένος. (Ν.Γ.Π)

2019-07-08 20:16

Ὅποιος σαπίζει ζωντανός, ἀνθίζει πεθαμένος. (Ν.Γ.Π)

—————

Πίσω