ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν

2014-01-12 20:18

—————

Πίσω