Ἰδοὺ ἡ ὀδὸς νὰ σωθεῖς

2021-09-14 16:53

ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ ἐντελῶς ἀπὸ σένα καὶ ἐλπίζεις ἐντελῶς στὸ Θεό. Ἰδοὺ ἡ ὀδὸς νὰ σωθεῖς, μᾶς λέει ὁ ἅγιος Νικόδημος.

—————

Πίσω