Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καταργεῖ τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ παμμέγιστο καὶ τὸ ἀσήμαντο.

2021-04-05 22:08
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, λέει ὅτι οἱ Οὐρανοὶ δὲν μποροῦν νὰ Τὸν χωρέσουν, ἀλλὰ Τὸν χωράει ἡ φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Ἡ Ἀλήθεια αὐτή, ποὺ δημιουργεῖ καὶ συγκρατεῖ τὸν κόσμο, πέφτει ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ πρὸς τὸ Γολγοθᾶ. Εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν Οίκουμένη, ἀλλὰ δὲν περιφρονεῖ ἕνα ποτήρι νερὸ ποὺ τὸ προσφέρει ἕνα χέρι μὲ συμπόνια. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καταργεῖ τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ παμμέγιστο καὶ τὸ ἀσήμαντο.
Ἂς προσπαθήσουμε νὰ χτίσουμε τὴ μικρὴ ἀσήμαντη ζωή μας μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ὁ Μέγας Δημιουργὸς κτίζει τὸ πλανητικὸ σὐστημα τῆς ἀχανοῦς Οἰκουμένης.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΜΠΤΣΟΒΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ἐτελειώθη διὰ θανάτου στοὺς φούρνους τοῦ Ράβενσμπρουκ στὶς 31 Μαρτίου 1945, Μεγάλη Παρασκευή, παίρνοντας ἐθελουσίως τὴ θέση ἄλλου κατάδικου).

—————

Πίσω