Ἀληθινὰ ΕΙΣΟΔΙΑ......

2020-11-30 15:47

ΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ λογισμό, σὲ κάθε φαντασία ἀπαντᾶς μὲ τὴν ΕΥΧΗ, ἂν σὲ ὅ,τι σοῦ συμβαίνει ἐπιστρέφεις μὲ πόνο, μὲ λαχτάρα στὴν ΕΥΧΗ, ἀργότερα, θὰ εἶσαι τυφλὸς καὶ κουφὸς ἀπέναντι σὲ λογισμοὺς καὶ φαντασίες. Ἄρα καὶ ἄλαλος, ἀφοῦ δὲν θὰ ἔχεις "ποῦ" νὰ ἀπαντήσεις. Δηλαδὴ "χαζὸς" γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἄρα ἔξυπνος γιὰ χάρη ὅλων τῶν ἄλλων. ΕΥΧΟΥΛΑ λοιπόν. Ὁ νοῦς σου μὲ τὸν Υἱὸ τῆς Παναγίας μας νὰ κάνει συνεχῶς εἴδοδο βασιλικὴ μέσα στὴν καρδιά. Ἀληθινὰ ΕΙΣΟΔΙΑ......

—————

Πίσω