Πνευματική ζωή

2013-07-06 17:17

Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Συνέντευξη στο Flash tv Κοζάνης στις 18-3-2013.

—————

2013-07-06 17:14

Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ

Σεβασμιώτατε, άγιοι πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί χριστιανοί, «Γέρων τις ἦν ἐν τῇ Λαύρα τῶν Πυργίων ὀνόματι Μυρογένης καί εἰς τοσαύτην ἤλασε σκληραγωγίαν, ὥστε αὐτόν ὑδρωπικόν γένεσθαι. Ἔλεγε δέ συνεχῶς τοῖς παραβάλλουσιν αὐτῷ Γέρουσι πρός θεραπείαν: Εὔξασθε, Πατέρες, ἵνα μή...

—————

2013-07-06 17:12

«Μυροφόρες και Ενταφιαστές του Χριστού»

—————

2013-07-06 17:11

23.6.2013 Στουτγκάρδη: "Η χαρά του έρωτα".

—————

2013-07-06 17:10

22.6.2013 Στουτγκάρδη: "Το ταπεινό φρόνημα"

Watch 22.06.2013 π.Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος in Faith & Lifestyle | View More Free Videos Online at Veoh.com

—————

2013-07-06 17:08

20-6-2013 Στουτγκάρδη: Γιατί το παίζεις άγιος;

Watch 20.06.2013 π.Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος in Faith & Lifestyle | View More Free Videos Online at Veoh.com

—————

2013-07-06 17:07

18.6.2013 Στουτγκάρδη: "Νηστεία και Θεία Κοινωνία"

Watch 18.06.2013 π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος in Faith & Lifestyle | View More Free Videos Online at Veoh.com

—————

2013-07-06 17:05

15.6.2013 Στουτγκάρδη: "Η ζωή με το Χριστό"

Watch 15.06.2013 π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος in Faith & Lifestyle | View More Free Videos Online at Veoh.com

—————

2013-07-06 17:03

14-06-2011 «Ενοχή, πένθος και ταπείνωση»

—————

2013-07-06 17:01

"'Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι Ἐγω ἅγιος εἰμί"

—————