Φωνή Κυρίου 2017 (Αποστολικά αναγνώσματα)

Γράφει ο πατήρ Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος

Φωνή Κυρίου 2017 (Αποστολικά αναγνώσματα)

2017-02-11 16:16

Φωνή Κυρίου 7/2017 "Άσκηση, ελευθερία και Χάρη"

07_2017.pdf by peripatitis.net on Scribd

—————

2017-02-06 15:16

Φωνή Κυρίου 6/2017 "Η πορεία του χριστιανού είναι σταυρική"

06_2017.pdf by peripatitis.net on Scribd

—————

2017-02-01 09:38

Φωνή Κυρίου 5/2017 "Η θεολογία του σώματος"

05_2017.pdf by peripatitis.net on Scribd

—————

2017-01-22 00:04

Φωνή Κυρίου 4/2017 "Το χάρισμα της διαποίμανσης των ανθρώπων"

04_2017.pdf by peripatitis.net on Scribd

—————

2017-01-14 19:51

Φωνή Κυρίου 3/2017 "Η εν Χριστώ ανακαίνιση"

03_2017.pdf by peripatitis.net on Scribd

—————

2017-01-06 20:15

Φωνή Κυρίου 2/2017 "Άπειρη η ποικιλία των χαρισμάτων"

02_2017.pdf by peripatitis.net on Scribd

—————

2017-01-06 20:08

Φωνή Κυρίου 1/2017 "Αχειροποίητος περιτομή και απερίτμητος καρδιά"

01_2017.pdf by peripatitis.net on Scribd

—————